Güç elektroniğinde harmonik kavramına genel olarak bakacak olursak, harmonik; yük olarak kullanılan devre elemanlarının (SMPS devreleri, motor yükleri vb.) yapıları gereği besleme kaynağında (şebeke,KGK çıkışı) meydana getirdikleri bozulmaların bileşimidir.

Harmonikten korunmak için aktif, pasif harmonik filtreler gibi harici çözümler kullanılabileceği gibi kesintisiz güç kaynaklarında dahili çözüm olarak kullanılan 12 darbeli ve IGBT doğrultuculu cihazlar tercih edilebilir.